Samsung logo

עסקן טכנולוגיות כשרות

״עסקן, טכנולוגיות כשרות״ הנה חברה צעירה ודינמית אשר הוקמה על ידי יזמים פרטיים חרדיים
מתוך מטרה לתת מענה לצורך ההולך וגדל של ניידות עסקית בציבור החרדי תוך שמירה על טוהר הנפש.

כאשר שקדנו על פיתוחו של הסמארטפון הכשר ״עסקן״, הצבנו לעצמנו ארבעה יעדים מרכזיים.

כשרות ללא פשרות

דגש על איכות המוצר 

הקשבה למשתמשים שלנו

שירות איכותי

״עסקן״ רואה במשתמשיה כנכס העיקרי שלה אותו עליה לשמר יותר מכל. נמשיך בעשייה שלנו תוך שמירה על קיום יעדים אלה.

כל הזכויות שמורות לעסקן 2022 Samsung logo

Created by WMG - בניית אתרים